Projectmanagement (IPM)

Opus is inzetbaar voor integraal projectmanagement.

Binnen multi- en singledisciplinaire projecten onderkennen wij het belang van vakbekwaam management. Vanuit onze filosofie en visie is dit het best op zijn plaats bij een bureau dat beschikt over voldoende technische knowhow en capaciteit in de breedte. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de opdracht en het samengestelde team waarmee de prestatie geleverd moet worden. Tevens kunnen wij de betreffende Projectmanager leveren of zoals het IPM-team voorstaat de Technisch Manager, Contract Manager en/of Omgeving Manager. Binnen de door u gestelde kaders of nemen wij als bureau de verantwoordelijkheid en richten het projectteam (IPM-team) op maat in.