Projectondersteuning

Liggen er al ontwikkelingsplannen voor de openbare ruimte klaar? Ook dan kan een beroep worden op de expertise van Opus. Wij verrichten haalbaarheidstudies en controleren bestekken, tekeningen en begrotingen. Daarnaast begeleiden we overheden en projectontwikkelaars bij de realisatie van het bouw- en woonrijp maken, onder meer door aanbestedingsprocedures te coördineren. Tot slot zijn we ook in de uitvoer van ontwikkelingsplannen een betrouwbare partner. Onze adviseurs werken op een onafhankelijke basis, maar behartigen de belangen van de opdrachtgever als ware het hun eigen belang.